Kesenian Jaranan

Kesenian jaranan atau dengan nama lain Kuda Lumping dan Kuda Kepang merupakan kesenian khas Kediri. Kesenian ini berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kediri, seni jaranan merupakan bentuk kesenian yang menggambarkan tentang kegagahan pasukan berkuda masa kerajaan yang bertugas membasmi keangkaramurkaan. Di Kediri, seni jaranan juga kerap dibalut dengan ritual mistis, dan menjadi salah satu daya tarik dari kesenian ini. Seni jaranan bisa dijumpai di sejumlah event desa, bulan suro dan beberapa event tahunan Kabupaten Kediri.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *